En aktiv og engasjert delegasjon

Sør-Trøndelag Venstre markerte seg på Venstres landsmøte på Sundvolden i helga i de største debattene om miljø og skolepolitikk. – Mange i delegasjonen tok ordet og holdt gode innlegg, det var morsomt å være delegasjonsleder for en slik gjeng, sa Jon Gunnes etter møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Landsmøtesalen under Lars Sponheims tale

Landsmøtesalen under Lars Sponheims tale

Sør-Trøndelag Venstre reiste med den største delegasjonen på flere år, og mange lokallag var representert, blant annet Trondheim, Melhus, Midtre Gauldal og Klæbu. Selv om vi ikke fikk gjennomslag for våre forslag til uttalelser, sørget vi for å få markert oss gjennom innlegg fra talerstolen. Jon Gunnes snakket i den generelle debatten om hvor viktig det er med lokal medbestemmelse og lokalt ansvar i miljøpolitikken, mens fylkestingsrepresentant Elisabeth Paulsen la vekt på hvordan vi som politikere må skape entusiasme rundt det å handle miljøvennlig under den miljøpolitiske debatten. I skoledebatten debuterte Frode Støre Bergrem fra Klæbu på talerstolen med et innlegg der han fokuserte på barn med ADHD, mens Guri Melby fra Trondheim kritiserte regjeringens manglende satsning på høyere utdanning og forskning.

– Dette var et inspirerende landsmøte som gir oss energi til å fortsette å arbeide for Venstres saker lokalt, og det var spesielt artig at så mange fra vår delegasjon fikk markert seg på en positiv måte, avsluttet Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**