Vellykket landsmøte i Venstre

Venstres landsmøte på Sundvollen ble svært vellykket, ikke minst sett med rogalandsøyne. På landsmøtefesten lørdag kveld ble Gunnar Kvassheim takket av fra alle formelle verv i partiets hovedorganisasjon. Sponheim takket Kvassheim for alle gode råd han hadde gitt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


— Du har vært en av mine beste rådgivere og støttespillere gjennom alle år, Gunnar! Han har vært mer betydningsfull for at Venstre er der vi er i dag enn hva de fleste i denne salen vet, sa Sponheim.

Gunnar Kvassheim slo i den generelle politiske debatten fast at avstanden mellom Venstre og Frp i klimapolitikken er så stor at det vil være lettere å oppheve tyngdeloven enn å forene de to partiene. Kvassheim var en av flere rogalandsdelegater som hadde ordet i debattene på Venstres landsmøte.

Dag Tveit på Venstres landsmøte

Dag Tveit på Venstres landsmøte

Dag Tveit fra Gjesdal Venstre var blant Rogaland Venstres delegater til landsmøtet. Sammen med Gunnar Kvassheim var han glad for Rogaland Venstres uttelling på Venstres landsmøte.

Helge Solum Larsen fra Stavanger ble valgt inn i sentralstyret, og begge de prioriterte uttalelsene fra Rogaland Venstre fikk gjennomslag i den største landsmøteforsamlingen i Venstre på flere tiår.

Rogaland Venstre tok opp kampen for økt innsats for volds- og voldtektsofre i et av sine forslag til uttalelser. Venstre gikk enstemmig inn for å forlange at regjeringen følger opp Sletnerutvalgets rapport om voldtekt. Også Rogaland Venstres forslag om å opprette en gratis portal for plikt- og rettighetsinformasjon fikk full støtte fra landsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**