Bærekraftig utvikling av Frogn

Venstre er valgt til kommunestyret blant annet for ideer om bærekraftig utvikling av Frogn, og som alternativ til storstilt utbygging av Holt skog med tilhørende svære boligplaner på åsen syd for Trolldalen, alt satt i scene av Bjørn Holter og John Saxebøl gjennom firmaet SAHO og ved hjelp av partiet Høyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Derfor går vi i Utvalget for Miljø, Plan og Bygg imot omregulering av tomten i skråningen bak Lidl og Idé fra næring til bolig.
Vi trenger en pustepause i boligbyggingen i kommunene, og vi trenger sårt de bynære næringstomtene.
Kreativ Tømrerservice og ElektroIdé er gode eksempler på lokale initiativtakere som bygger næring i en skala som er tilpasset Frogn og Drøbak, på tomten syd for Rema 1000.
De bygger for egen virksomhet og for utleie til mindre bedrifter. Bedrifter som kan virke attraktive på de av oss som pendler til Oslo.
Dersom Græsvig etablerte seg i Holt skog, ville vi derimot få et hundretalls pendlere fra Askim til Frogn, før disse eventuelt får råd til å kjøpe bolig i Frogn, altså enda mer press i et allerede hett marked.

En annen sak av betydning for bærekraftig utvikling av Frogn er regulering av noen hytteeiendommer i Vannverksveien, som vil bli selve hovedporten til det Venstre vil skal legges til rette for Drøbaks fremtidige boligbygging, nemlig hytteområdene i Gylte.
Vi fremmer derfor forslag om at kommunen utarbeider reguleringsplan for størst mulig område i første omgang, for deretter å regulere hele Gylteåsen med kommunalt veinett, vann og kloakk.
Vi finner det riktig å ta i bruk allerede bebygde områder, istedenfor jomfruelige områder, slik som Kolstad skog, som atpåtil er stappfull av fornminner.

Det som skremmer oss i Venstre er bit-forbit-politikken uten helhetssyn, slik som for eksempel å sprenge ut en fotballbane i skogen nede ved Oppegårdtjernet. Der går vi isteden for alternativet med å bygge to baner på Riggtomta ved Bomstasjonen. Det er bærekraftig.

Frogn Venstre kommunestyregruppe
Anniken Holtnæs
Erik Lundeby
Terje Johansen
Liv Hagberg Jacobsen
Ivar Ruus Eide

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**