Bystyret: Omregulering av Vardhallen

Bystyret behandlet reguleringsplan for Vardhallen i dag. May Britt Vihovde pekte på at naboene er bekymret for uro som følge av arrangementer i hallen, og ba om at dette blir fulgt nøye opp. Se video av May Britt Vihovdes innlegg i denne saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**