Bystyret: Reguleringsplan for Vardhallen

Bystyret skal behandle reguleringsplan for Vardhallen i dag. Reguleringsplanen innebærer at Vardhallen også kan brukes til utenomsportslige arrangementer uten å søke om dispensasjon, slik tilfellet er i dag. — Helgas erfaringer gir grunnlag for å stille spørsmål ved denne saken, sier May Britt Vihovde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

May Britt Vihovde

Nærliggende naboer har i lengre tid protestert mot ar Vardhallen benyttes til annet enn fotball. De er bekymret for støy i forbindelse med arrangementene og parkeringsituasjonen i området. Planutvalget fattet et enstemmig positivt vedtak men valgte å sette et tak på antallet arrangementer til 7 i året.

Dette var blant annet for å imøtekomme naboenes frykt for at det nå ville bli en rekke arrangementer i hallen, med påfølgende uro i et etablert boligstrøk. Erfaringene fra sist helgs arrangement viser at dette ikke er ubegrunnet frykt og at det er forhold rundt denne type bruk av Vardhallen som det er nødvendig å ta med i vurderingen.

Ikke minst dreier dette seg om publikums atferd utenfor hallen, og arrangørenes plikt til å sikre at andres eiendom ikke benyttes av publikum. Dette er forhold som ligger utenfor selve reguleringen, men som må være en del av den totale avveiningen når reguleringsplanen skal behandles.

For Venstre vil det være avgjørende at annen bruk av Vardhallen blir minst mulig sjenerende for naboene. Dersom det ikke er mulig å sikre seg mot ordensforstyrrelser og inntreden på privat eiendom, er det ikke forsvarlig å gjennomføre denne reguleringsendringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**