Viktig med fokus på strandsonen

Onsdag 16. april i år avla Stortingets energi- og miljøkomite en visitt til Tjøme kommune og Vestfold. Venstres Gunnar Kvassheim, som er leder av komiteen, sier at Tjøme ble valgt nettopp fordi dette er en kommune som ligger i et pressområde for strandsonesaker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Gunnar Kvassheim

Gunnar Kvassheim

Utvalget skal vurdere regjeringens framlegg til nye regler for kommuner som er for liberale med dispensasjoner i utbyggingssaker i strandsonen.

I et intervju med Tønsbergs Blad sier Kvassheim at noe bør gjøres der hvor det gis for mange dispensasjoner. Han mener at vi enkelte steder har sett en for liberal praksis, noe partifelle Monica H. Augheim i Tjøme Venstre støtter opp om.

Monica Hofer Augheim

Monica Hofer Augheim

Hun sier i intervjuet at det i perioder har vært ført en for liberal praksis når det gjelder å gi dispensasjoner i strandsonen i sin egen kommune.

Kvassheim vil ikke forskuttere hva komiteen vil ende opp med av anbefaling når saken nå skal behandles. Dette kan vi ikke gjøre før vi har innhentet den informasjonen vi mener vi trenger og ved å ha gjennomført befaringer i aktuelle områder.

Les Tønsbergs Blads omtale av Stortingets energi -og miljøkomites besøk på denne linken og i en senere artikkel her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**