Det er aldri for sent å gi opp!

Etter forrige bystyremøte skrev jeg at jeg ble fratatt nattesøvnen den påfølgende natt, grunnet behandlingen flertallspartiene Høyre og Ap da hadde gjort av møtets store skolesak. De valgte da å ikke gi Parken ungdomsskole midler til en tilstrekkelig oppussing av skolebyggene, og begrunnet dette i den kommende satsingen på samlokalisert 1-10-skole i Narvik sentrum. Etter flertallspartienes behandling av skolesaken som var oppe på forrige bystyremøte, må jeg imidlertid innrømme at jeg har sovet svært så godt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Einar Bovim 1

Foto: Einar Bovim

Samtidig må jeg jo også innrømme min unnfallenhet på det samme bystyremøtet. Flertallspartienes innstilling på dette møte var — i strid med rådmannens innstilling – å utsette den videre planleggingen i forhold til en 1-10-skole i Narvik. Dette syntes jeg virket som en svært passiv strategi slik den forelå. Jeg valgte derfor å stemme sammen med en samlet opposisjon mot dette forslaget.

I ettertid ser jeg imidlertid at flertallets innstilling kan ha vært svært god. Omsider kan det se ut til at bystyrets flertall har tatt til etterretning uttalelsene fra Narviks skoleledere og lærere, som sier entydig fra om at en 1-10-skole er uheldig både pedagogisk og sosialt sett.

Selv om innstillingen etter alle solemerker ser ut til ikke å være tatt på dette grunnlaget, men derimot på grunnlag av den skrantende kommuneøkonomien, viser den likevel anslag til fornuft — bare så synd at Parken ungdomsskole ble ofret på veien dit. Vi får regne med at det blir åpnet for ny behandling av akkurat den saken ved en snarlig senere anledning.

Det Venstre og andre deler av bystyrets mindretall tidligere — med grunnlag av lærernes uttalelser — klart har sagt fra om, at en 1-10-skole er uheldig, ser imidlertid nå, etter det siste vedtaket, ut til likevel å bli tatt til følge. I så måte kan jeg overfor flertallet sitere det Ludvig Holberg sa i sitt essay "Om at staa fra sine meninger" fra 1744 (Moralske tanker): "En mand bør da slett ikke skamme sig over å ha blivet visere fra den ene dag, til den anden". Det kan nå se ut til at det er dette som har skjedd etter måten bystyreflertallet har handlet i denne saken.

Hvis jeg på noen måte har misforstått flertallets innstilling, ber jeg om at de er like raske til å svare meg som det de var forrige gang de tok opp en sak som var avgjørende for Narvik-skolene.

Einar Bovim, Narvik Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**