Invitasjon til temakveld i Rakkestad Venstre

Sentrumsutvikling

Vi inviterer alle medlemmer til temakveld i kommunestyresalen onsdag 30. april, kl 18.00

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Temaer som vi ønsker å fokusere på er:
Industriområdet
Gangsti langsmed elva
Badeplasser i sentrum
Avlastningsvei; Industriveien mot Bodal
Fladstadjordet
Mjørudjordene
Bankgårdshagen/Midtstuen
Myhrvoldsplass
Prestegårdsskogen
Området Bodalsbrua / Kirkeveien, 50 daa dyrka mark omregulert til industri
Kirkelundområdet
Rudskogen
Sørbyåsen
Kroken

Ola Wergeland Krog og Bjørn Erik Studsrud er innledere og vil kjøre en presentasjon med flybilder av sentrum. Det vil også bli lagt vekt på utfordringer Rakkestad vil møte i årene som kommer.

Med vennlig hilsen
Rakkestad Venstre

Jan Tore Gjøby
Leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**