Møte for skole

Vi i venstre er opptatt av at barna i vår kommune skal få gå i en god skole som får utnyttet alt sitt potensiale. I den anledning har vi invitert Trine Skei Grande (tidligere byråd for skole i Oslo), Trine Lise Systad (medlem av det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen) og Geir Nyborg (avd leder ungdomstrinnet st. Fransiscus skole i Arendal) til en kveld hvor vi sammen skal prøve å få satt ned 10 tiltak for at skolen i Grimstad skal bli enda bedre. Dette folkemøtet bør du få med deg om du ønsker å så en kvalitetshevende skole, vi kan alltid bli bedre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Tavle

Foto: Microsoft Clip art

De ti tiltakene vi kommer frem til vil vi ta med til kommunestyretmøtet i slutten av mai hvor skole blir et tema. Vi ønsker å lære av dem som har den skoen som trykker på, og gjøre vårt til at vi ikke jobber i feil retning men løfter i flokk.

Vi sees

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**