Kommunalministeren må stramme opp Husbanken

Venstre vil ha en gjennomgang av burettslagslova, eiendomsmeglingsloven, og markedsføringsloven samt praksis i eiendomsmeglerbransjen og finansmarkedet med sikte på å forebygge antallet unge gjeldsslaver, antallet tvangssalg av borettslagsandeler og konkurser i borettslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

Husbanken har gitt lån til flere borettslag som setter uerfarne kjøpere i gjeldsfare. Nå vil Venstre at regjeringen strammer opp Husbanken.

– Jeg mener Husbanken ikke har sett konsekvensen av med- og fullfinansiering i borettslag med svært høy fellesgjeld og lave innskudd, sier stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad. Han frykter vi bare har sett en forsiktig start på gjeldsproblemer som både mange unge førstegangskjøpere og borettslag vil få.

– Det er først de neste årene at de egentlige kostnadene begynner å slå inn på fellesutgiftene, sier Skjelstad.

I kjølvannet av Husbankens betydelige investeringer i lavinnskuddsprosjekter, vil Venstre vurdere å pålegge Husbanken et rådgivningsansvar overfor frittstånde borettslag.
Husbanken har gitt lån til flere borettslag der kjøperne nå sliter med å betale på fellegjelden. I flere av disse prosjektene prøver nå et stort antall eiere å selge seg ut, men mangler kjøpere.

– Vi har på trappene et forslag i Stortinget, der vi ber Regjeringen vurdere hvordan statens forpliktelser skal følges opp. Mange av de verst stilte borettslagene har mange unge og uerfarne medlemmer. De har ikke juridsk bistand og kanskje en forretningsfører som er i lomma på utbygger. Mange av dem har også behov for å reforhandle lån og for øvrig sikre sine forbrukerinteresser. Vi kan ikke kreve at NBBL skal ta opp disse som medlemmer. Da står vi igjen med at Husbanken faktisk må ta et medansvar og tilby sine rådgivningstjenester til disse, sier Skjelstad.

Om en andelseier ikke greier betale sin del av borettslagets låneutgifter risiskerer naboene å måtte betale, og i verste fall kan hele borettslag gå konkurs.

Skjelstad frykter vi bare har sett en forsiktig start på gjeldsproblemer som både mange unge førstegangskjøpere og borettslag vil få.

– Det er først de neste årene at de egentlige kostnadene begynner å slå inn på fellesutgiftene, sier Skjelstad.

Venstre ser for seg et forslag som tar utgangspunkt i følgende:

1) En gjennomgang av Lov om burettslag, Lov om eiendomsmegling og Lov om Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår med aktuelle forskrifter som regulerer kjøp og salg av borettslagsandeler. Lovregulering av sikringsfond i Borettslagsloven og borettslagets rettigheter behandles spesielt.

2) En drøfting og presisering av begrepet lavinnskuddsboliger, som minimum tar for seg avdragstid, avdragsfrihet og gjeldsgrad, samt vurderer eventuelle føringer som er aktuelle å pålegge Husbanken

3) En vurdering av behovet for å pålegge Husbanken en rådgivningstjeneste overfor frittstående borettslag uten sikringsfond og uten en ordning for individuell nedbetaling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**