Økt verdighet for de narkomane!

Venstre mener at avhengighet av tunge narkotiske stoff som heroin er en sykdom og ikke en karakterbrist. Sykdom må behandles og kureres ikke med politiaksjoner. I dag må narkomane jage i gatene ved å stjele, lyve og hore for å få penger til en ny dose med heroin. Venstre mener det haster med en narkotikapolitikk som har som mål å gi den rusavhengiges økt livskvalitet. Vi vil bekjempe rusmisbruket og ikke rusmisbrukeren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Oslo har lenge toppet statistikken i Europa som byen med flest overdoser per innbygger. 2.316 er i løpet av en tiårs periode døde av overdose. Norge har i dag ca 12 000 sprøytenarkomane og det haster med tiltak som kan sikre dem en bedre hverdag. Dette er resultatet av en forfeilet narkotikapolitikk i Norge.

Dagsavisens Hege Ulstein uttrykker seg slik: «Det pågår en krig i Norge. I fjor krevde den 244 falne. Hver dag kan du se krigsinvalide på gata i Oslo sentrum. Fulle av skuddsår. Med tomme blikk, slepende skritt, lut holdning. Slitne, oppgitte og forkrøplede ofre for krigen mot dop».

Venstre synes dette er uverdig, og leter etter nye og radikale løsninger. 3500 mennesker står i kø for å få behandling for sitt rusmisbruk. I de endeløse køene for å få legemiddelassistert rehabilitering (LAR) gir mange opp. Vi ser at mange land i Europa har tenkt nytt. Det har blant annet vært utdeling av heroin i Sveits og Tyskland i kombinasjon med en tettere oppføling av legen.

Erfaring fra andre europeiske byer har vist at kriminaliteten faller drastisk. Dette fordi narkomane som får slik behandling ikke trenger å ty til kriminelle handlinger for å kunne få sin daglige dose. Andre konsekvenser har vært en forbedring i helsetilstanden til den enkelte narkomane. Andre har kommet i jobb og faktisk blitt rusfrie.

Noen tror en kan vinne krigen mot narkotika. Venstre ønsker å prøve ut nye tiltak som har hatt god effekt i andre land for å stoppe det høye antall overdosedødsfall i Norge. Summen av lidelse, smerte og fornedrelse både for misbrukeren og familien er enorm. Ikke noe kan være tyngre enn å se sine barn begå et langsomt selvmord.

Metadon og Subutex kan hjelpe for mange, men ikke alle. Utdeling av heroin i kontrollerte former kan gi noen av disse et mer verdig liv. Da vil det være utilgivelig å ikke prøve. Kan staten være «narkolanger», spør noen? Egentlig er ikke heroin noe annet enn en hurtigvirkende variant av morfin. Kanskje er det bedre at staten tar hånd om dette, enn at de narkomane kontakter mafiaen og dermed holder liv i kriminalitet, krig, våpenhandel og trafficking?

Venstre krever en ny narkotikapolitikk med:

* Økte ressurser til behandling og en oppfølgingsramme på minimum 3 år.

* Forsøk hvor fastleger med spesiell kompetanse kan dele ut gratis medikamenter (subutex og metadon) til tunge rusmisbrukere.

* Flere sprøyterom, supplert med grundig helsemessig og sosial oppfølging.

* Innføre prøveordning på legemiddelassistert behandling med heroin.

* Aldersgrensen og kravet om langvarig misbruk for å motta LAR må fjernes.

* Rett til poliklinisk oppfølging i løpet av 24 timer etter avrusing.

* Spesialutdanning for leger på rusfeltet.

Trond Hansen Riise,

Leder Møre og Romsdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**