Brenna spurte om sykehusinitiativ

Eivind Brenna stilte spørsmål til fylkesordføreren i spontanspørretimen i fylkstinget tirsdag 23 april, om fylkesordføreren vil ta initiativ for å få slutt på nedprioriteringen av sykehustilbudet i Oppland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Her er Brennas bakgrunn for spørsmålene:

Det ser ikke ut til at noe annet poltisk organ i Norge kan være ombudsmann for sjukehusbrukere i Oppland enn fylkestinget. Derfor tar vi opp dette spørsmålet her:

I en artikkel i Oppland Arbeiderblad 21. april kommer det fram at overlege Even Reinertsen mener at “sykehusene på Gjøvik og Lillehammer er systematisk nedprioritert etter opprettelsen av Sykehuset Innlandet” og at “tall viser at sammenliknet med Hedmark brukes det mindre pr innbygger på Sjukehusene i Oppland”. Reinertsen sier dette i forbindelse med en rapport lagd av Deloitte for Sykehuset Innlandet.

Overlege Reinertsen fortsetter: “Nedtaket av senger har vært langt større i Oppland enn i Hedmark”. Dette begrunnes med at Hedmark har 4 sjukehus, og at det er en langt mer krevende struktur.
Det er grunn til å frykte at en utbygging på Sannerud vil forsterke skjevfordeling av ressurser ytterligere. Sykehuset Innlandet er det eneste helseforetaket som har to store fylker å dekke. De andre er i hovedsak innenfor fylkesgrenser.

Brennas spørsmål til fylkesordføreren:
– Vil man ta noen initiativ for å sørge for at Opplands innbyggere får en likeverdig sjukehusbehandling?
– Vil fylkesordføreren ta politisk initiativ for å dele opp Sykehusetr Innlandet slik at Oppland får et eget foretak?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**