Hvem bør få miljøprisen i 2008?

Nannestad Venstre tar lokalt klimaansvar og innstifter fra 2008 en lokal miljøpris. Prisen deles ut i forbindelse med markeringen av Verdens miljødag, 5. juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Nannestad Venstre tar lokalt klimaansvar og innstifter fra 2008 en lokal miljøpris, som skal deles ut i forbindelse med markeringen av Verdens miljødag, 5. juni. Prisen skal gå til personer, organisasjoner eller bedrifter som har gjort en ekstra innsats for miljøsaken i lokalsamfunnet.

Gjennom å dele ut en årlig miljøpris håper Nannestad Venstre å få løftet frem mange av de gode energi- og klimatiltakene vi allerede har i kommunen, samtidig som vi bidrar til å skape det lokale og folkelige engasjementet som er nødvendig for å møte fremtidens klimautfordringer.

Vi er glade for å kunne meddele at årets jury, ved siden av styret i Nannestad Venstre, består av daglig leder i Grønn Hverdag Tone Granaas og rådgiver innen energi- og klimaplanlegging Morten Soma.

Forslag på miljøpriskandidater kan sendes på e-post eller skriftlig pr. brev til de nedenfornevnte styremedlemmene i Nannestad Venstre, innen fredag 23. mai 2008. Årets miljøprisvinner blir kunngjort i lokalpressen så snart juryen har kommet frem til en avgjørelse.

Lokale klimainitiativ er bra for miljøet og Nannestad kommune!

Nannestad Venstre

v/Linnéa Jermstad
Kopperudmov. 58,
2032 MAURA
mobil: 94892815
e-post: [email protected]

v/Per R. Lien
Rådyrvegen 14 B,
2030 NANNESTAD
mobil: 93858165
e-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**