Ja til flere drosjesentraler og løyver

I møtet 23. april til fylkets hovedutvalg for samferdsel og næring ble det med Venstres støtte vedtatt at det opprettes 2 nye drosjesentraler i Vestfold og at det opprettes inntil 6 nye drosjeløyver knyttet til etablering av nye sentraler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Taxi, drosje

Venstres Kåre Pettersen gikk inn for fylkesrådmannens moderate økning i antall løyver i fylket. Det er en selvsagt en selvfølgelig forutsetning at eventuelle nye aktører både er seriøse, trygge og til å stole på for publikum.

Økningen i antall løyver ble vedtatt mot stemmene til Arbeiderpartiet.

Når det gjaldt rådmannens innstilling om at drosjenæringen oppfordres til å organisere et samarbeidsutvalg med deltakelse fra relevante parter som politi og Vestviken kollektivtrafikk AS, ble dette ikke vedtatt. I stedet ble det et enstemmig vedtak på et noe mer bindende innhold hvor også drosjenæringen selv er en av aktørene om hvordan håndteringen av toppene i transportbehovet kan løses bedre enn i dag.

Endelig vedtak på punktet rundt håndtering av trafikktopper fikk dette innholdet i vedtaket:

Det opprettes et samarbeidsutvalg med deltakelse fra drosjenæringen, Vestviken kollektivtrafikk a/s og andre relevante parter som blant annet politi, for å finne bedre løsninger på håndtering av toppene i transportbehovet. Dette samarbeidsutvalget skal siden legge fram sitt forslag for Hovedutvalg for samferdsel og næring.

Tønsbergs Blads nettutgave har omtalt løyvesaken på denne linken,

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**