Krever svar fra Helga Pedersen i seismikkstrid

– Vi opplever nå at konfliktnivået mellom oljeinteressene på den ene siden – og fiskeriene og miljøinteressene på den andre siden tilspisser seg på grunn av den pågående og fremtidige seismikkaktiviteten utenfor Lofoten, Vesterålen og Troms. Nå må Helga Pedersen komme på banen sier Venstres næringspolitiske talsmann, Leif Helge Kongshaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Vi opplever nå at konfliktnivået mellom oljeinteressene på den ene siden – og fiskeriene og miljøinteressene på den andre siden tilspisser seg på grunn av den pågående og fremtidige seismikkaktiviteten utenfor Lofoten, Vesterålen og Troms. Nå må Helga Pedersen komme på banen sier Venstres næringspolitiske talsmann, Leif Helge Kongshaug.

Leif Helge Kongshaug

Foto: Rune Kongsro

Handlingslammet minister
Leif Helge Kongshaug har i dag sendt et skriftlig spørsmål til fiskeri- og kystminister Helga Pedersen angående seismikkstriden i Nordland VII og Troms II.
– Helga Pedersen har vært uanminnelig taus i denne konflikten, og jeg skjønner fiskernes frustrasjon godt, sier Kongshaug.
– Jeg vil karakterisere Pedersen som totalt handlingslammet og hva denne handlingslammelsen skyldes kan man jo bare lure på, fortsetter Leif Helge Kongshaug.

Ruster til sjøslag
I Fiskaren 23.april sier Norges Kystfiskarlag at de ruster seg til sjøslag dersom seismikkfartøy våger seg inn på fiskefeltene hvor blåkveita kommer hver vår/sommer.

Årets blåkveitefiske skal i år foregå i perioden 26.mai til 29. juni, i samme tidsrom 15.mai til midten av september skal et seismikkfartøy krysse området Nordland VII og utføre 2D seismikk. Også nord for Andøy på Troms II skal et annet seismikkfartøy operere fra 15.juni til 31.juli. Her skal man bruke 3D seismikk.

Arealkonflikt
Konflikten mellom oljenæringen og fiskerinæringen har i stor grad rot i ulik tolkning av regelverket, og da spesielt rundt ressursforskriftens paragraf 5 om å holde forsvarlig avstand. Norges Fiskarlag, Kysfiskarlaget, Fiskeridirektoratet og Fiskeri- og kystdepartementet mener at skremmeeffekten fra seismiske undersøkelser påvirker fisket i en slik grad at dette skaper interessemotsetninger mellom de to næringene med hensyn til areal. Representantene fra Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet mener imidlertid at formålet med ressursforskriftens § 5 er knyttet til fysisk avstand mellom fartøyer og pågående fiskeriaktivitet, slik at seismiske fartøyer ikke unødig skal påvirke pågående fiskerier eller fysisk ødelegge utsatt fiskeredskap.

Hva vil Helga Pedersen gjøre?
– Hva vil fiskeri- og kystministeren gjøre for å dempe konflikten mellom fiskerinæringen og oljenæringen i seismikkstriden som pågår i området Nordland VII og Troms II, spør Kongshaug?
– Denne konflikten bør få en god løsning, hvor fiskernes og fiskens interesser settes foran seismisk aktivitet, avslutter Kongshaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**