Protester mer !

Planutvalget har vedtatt å legge et forslag til reguleringsplan for Storgata 7 / Rådhusgata 10 ut til høring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Debatten om Linaaegården framtid kommer til å fortsette til reguleringsplanener avvist eller endelig vedtatt.
I innlegg i Sandefjords blad svarer Vestfold Unge Venstres Lars Kristian Lien på innlegg fra Fremskrittspartiets Solveig Bagås. Les Lars Kristian Liens svar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**