Gi ditt bidrag til Drammen Venstre

Vi trenger bidrag til arbeidet med å nå ut med Venstres budskap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Penger, økonomi

Foto: Microsoft

Venstre har relativt lav medlemskontingent, for å gi alle som ønsker det mulighet til å delta i partiets arbeid. Hvis du er i stand til å bidra ytterligere, kan du gjøre det ved å gi et økonomisk bidrag til vårt lokallag. Det er selvsagt fullt mulig å bidra økonomisk selv om man ikke ønsker å være medlem i partiet.

Bidrag kan innbetales til konto: 0530 11 21573

Venstre legger vekt på å opptre uavhengig av særinteresser. Venstre tar derfor ikke imot bidrag fra lobbyorganisasjoner, slik flere andre partier gjør. I stedet er Venstre finansiert bl.a ved hjelp av bidrag fra enkeltpersoner som har tro på politikken vår. Dette gjør oss litt fattigere enn de andre partiene. Til gjengjeld kan Venstres velgere føle seg sikre på at partiet fører en politikk som er uavhengig av særinteresser.

Våre bidragsytere gjøres oppmerksom på følgende:
I henhold til regelverket for økonomiske bidrag til politiske partier, vil vi offentliggjøre navnet på bidragsytere som gir et samlet bidrag som overstiger kr. 20.000,- i løpet av en tolvmåneders periode. Navn på øvrige bidragsytere offentliggjøres ikke uten samtykke fra bidragsyteren.

Har du spørsmål – ta kontakt med:

Tom Hedalen

Foto: Asgeir Osnes

Tom Hedalen
tlf 909 59 433
[email protected].

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**