Lærerne får ikke 5-årig utdanning

Stortinget tok i dag stilling til forslag fra Venstre om å utvide og å forbedre lærerutdanningen. Forslaget fikk kun støtte av FrP, men opposisjonen gikk inn for at regjeringen snarest mulig må gjennomgå rammeplanen for allmennlærerutdanningen for å sikre at denne er oppdatert i henhold til Kunnskapsløftet, slik at nye lærerstudenter får sin utdanning basert på denne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Les forslaget fra Venstres Trine Skei Grande, Vera Lysklætt, Leif Helge Kongshaug og Odd Einar Dørum.

 Venstre er skuffet over at lærerne i nær fremtid ikke får en bedre og utvidet lærerutdanning.

Venstre er skuffet over at lærerne i nær fremtid ikke får en bedre og utvidet lærerutdanning.
Foto: Håkon Sparre (UMB)

– Skal lærerne tilby elever i norsk skole verdens beste opplæring, må lærerutdanningen forbedres og utvides, sier skolepolitisk talsmann i Venstre Odd Einar Dørum som er skuffet over at flertallet i stemmer ned forslaget. Både Utdanningsforbundet, NOKUT og Pedagogstudentene støtter 5-årig lærerutdanning

 - Finsk skole har vist oss at læreren er nøkkelen til en bedre skole, sier Odd Einar Dørum (V)

– Finsk skole har vist oss at læreren er nøkkelen til en bedre skole, sier Odd Einar Dørum (V)
Foto: Rune Kongsro

Nøkkelen til bedre skole
– Finsk skole har vist oss at læreren er nøkkelen til en bedre skole. Da er det trist at regjeringen ikke evner å ta de kunnskapsgrepene som fremtiden krever, sier Dørum og viser til at Finland for lengst har innført 5-årig lærerutdanning.

Utdanningen bør etter Venstres mening gjøres mer fagrettet, og det bør stilles høye fagkrav til den enkelte lærer for at han eller hun skal kunne undervise i det enkelte fag og trinn. Fullført femårig lærerutdanning bør være et krav for å undervise på alle trinn i skolen. Samtidig bør utdanningen utvides med flere spesialiseringsløp, bl.a innen rådgiving og spesialpedagogikk. Det er avgjørende at utdanningen blir mer praksisnær, med tanke på å forberede studentene enda bedre til hverdagen som lærer.

– Vi må gå bort fra en tankegang der læreren skal kunne “alt” på alle trinn i skolen til en større spesialisering basert på trinn og fag, sier Dørum og viser til en fersk undersøkelse fra NTNU, der det kommer frem at elever som har lærere med universitetsutdannelse i gjennomsnitt skårer 0,5 karakterpoeng bedre enn elever som har lærere uten universitetsutdannelse.

Mangler ambisjoner
Venstre mener statsrådsduoen Aasland og Solhjell mangler ambisjoner på vegne av norsk skole.

– De har ennå ikke vist nødvendig handlekraft verken i form av nødvendige tiltak, satsing eller de politiske prioriteringer som lærere og elever fortjener, sier Dørum som viser til at regjeringspartiene også gjentatte ganger har stemt ned forslag om bedre og mer systematisk viderutdanning av lærere, rekruttering av flere lærere og forslag om større krav til fagkompetanse hos lærerne.

 Venstre forklarer Venstres skolepolitikk på Venstres landsmøte.

Venstre forklarer Venstres skolepolitikk på Venstres landsmøte.
Foto: Christoffer Biong

– Nå må statsrådene Solhjell og Aasland i det minste snarest mulig gjennomgå rammeplanen for allmennlærerutdanningen for å sikre at denne er oppdatert i henhold til Kunnskapsløftet, slik at nye lærerstudenter får sin utdanning basert på denne allerede f.o.m. høsten 2008, sier Dørum.

Les mer
Se Dørums tale om skole på landsmøtet (3 min.)
Les uttalelsen: “Venstre prioriterer kunnskapssamfunnet”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**