Melkekortslutning fra Senterpartiet

Senterpartiet har i forbindelse med de kommende jordbruksforhandlingene lansert en såkalt “melkereform” hvor partiet går inn for endringer når det gjelder bl.a. samdrifter og muligheter til å leie melkekvoter. Mye av dette er i og for seg positivt, men det er til å undre seg over at Senterpartiet stemte mot alle disse forslagene for mindre enn et år siden, da Venstre foreslo at regjeringen skulle gjøre nettopp det samme som Senterpartiet nå gjør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I forbindelse med Stortingets behandling av jordbruksoppgjøret 2007 foreslo Venstre følgende:
"Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med statens tilbud i jordbruksforhandlingene 2008-2009 fremme forslag om oppmyking av regelverket innenfor melkeproduksjonen. Sentrale elementer i en slik oppmyking må være økt maksimalkvote for enkeltbruk, mulighet til å leie kvoter, en friere omsetning av melkekvoter og oppheving av de geografiske begrensningene og antall deltakere for deltakelse i samdrifter."

Åker

Foto: Tonje Løwer Gurholt

Ikke nytenkende
Dette er identisk med Senterpartiets såkalte reform. Det er hyggelig at de har kommet på nye og bedre tanker, men spesielt nytenkende eller revolusjonerende er det ikke, sier Venstres næringspolitiske talsmann Leif Helge Kongshaug. Det føyer seg mer inn i et bilde av en regjering som konsekvent nekter å stemme for fornuftige forslag fra opposisjonen, for så å fremme disse selv kort tid etter.

– Det er positivt at Senterpartiet nå har innsett at dagens regelverk er helt meningsløst, men det blir totalt kortslutning når partiet mener at forutsetningen for at regelverket for bl.a. samdrifter skal mykes opp er at den totale melkekvoten en samdrift kan produsere, reduseres betydelig, mener Kongshaug. Da er man i beste fall like langt.

Håper på Arbeiderpartiet

– Jeg deler helt og fullt Arbeiderpartiets Gunvor Eldegard som i dagens Nationen sier at det er kjempeviktig å opprettholde taket på det nivået vi har i dag og at det må legges til rette for å drive stort for de som ønsker det. Dette er helt i tråd med Venstres syn, sier Kongshaug.

– Jeg håper for en gang skyld at Arbeiderpartiet manner seg opp til å nedkjempe Senterpartiets bakstreberske vetorett innenfor landbrukspolitikken, sier Kongshaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**