Nye næringslokaler for båtverksteder

Dag Vige har sendt spørsmål til ordføreren om fremdriften med å finne nye næringslokaler til båverkstedene i byen som må flytte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Dag Vige har sendt følgende spørsmål til ordføreren: Kan vi på slutten av førstkommende formannskapsmøte få en kort orientering om hvordan det går med å finne frem til en lokalisering for de tre båtverkstedene i byen? Har fått høre at Kristiansand eiendom har kjøpt arealer ved Rona for om muligens finne plass til dem der. Er det riktig?

Teknisk direktør besvarte spørsmålet med å si at det nylig hadde vært et møte mellom kommunen og båtverkstedene. Aktuelle tomter er Rona, og muligens noe i plass i Hånesbukta. Og så det gamle fiskemottaget i Linnebøkilen på Flekkerøy – der det er god plass til alle tre selskapene. Rona har noe for snau plass. Der er også to – tre andre mindre båtverksteder som også er interessert i å delta.

Kommunen har ikke plikt til å finne tomter til næringsvirksomhet, men Venste mener det er meget positivt at kommunen er aktiv for å tilrettelegge verksteder som har småbåtreparasjon som viktig funksjon.

En ting som nå også blir mer og mer aktuelt, et er å finne plasser til store båtgarasjer. Det hindrer at folk plasserer båter i vinteropplag i hager og i veikanter, noe som ikke alltid er estetisk like vakkert.
Kristiansand Venstre har alltid vært opptatt av å legge til rette for å bruke eget nærområde til ferie og fritidsaktiviteter.

Venstre har også fått bystyret til å vedta at “et skal være tilstrekkelig med båtplasser i Kristiansand”
I tillegg til det har Dag Vige som fylkespolitiker fått initiert en forflytning av Tangen videregående skole noe mot nord – for å unngå ekspropriering av Sylinderservice-området med 17. ansatte. De to andre større verkstedene er i Nodeviga (der som museumshavn for småbåter skal ligge) og på Kongsgård. Alle de tre selskapene trenger et nytt sted å være, fortrinnsvis samlokalisert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**