Planutvalget ønsker ikke å skjerme Vår Frelsers kirke

Et forslag fra Venstre om å redusere volumet på hotellbygget i Kirkegata/Skjoldaveien ved å sette byggegrensen mot Vår Frelsers kirke til 4 meter fra eiendomsgrensen fikk kun støtte fra Arbeiderpartiet og SV. Flertallet i planutvalget stemte også ned et forslag fra Ap om å redusere høyden på prosjektet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Etter at forslaget til reguleringsplan for dette kvartalet ble lagt ut på høring har det kommet inn en mengde uttalelser fra ulike instanser. De fleste er positive til et prosjekt som vil gi mer liv i et dødt strøk av sentrum, men samtidig er det også gitt uttrykk for skepsis i forhold til byggets innvirkning på området rundt Vår Frelsers kirke.

Venstre tok alt under første gangs behandling opp forholdet til Vår Frelsers kirke. Både høyde og plassering gjør at dette bygget vil innta en dominerende posisjon i forhold til kirkebygget. I tillegg til at plassering av bygget helt til eiendomsgrensen i sør vil gjøre at parken i mindre grad framstår som allment tilgjengelig.

Arbeiderpartiets forslag om redusert høyde ble avvist med leders dobbeltstemme. Ap, SV, KrF og Venstre stemte for reduksjon av høyden. Venstre fikk tilslutning til sitt forslag om endret byggegrense fra Ap og SV.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**