Nye rekorder for nettsidene

April måned gav flere nye rekorder for Haugesund Venstres nettsider. Flest besøk, flest unike brukere og høyeste antall besøk/brukere på en enkelt dag. I løpet av årets fire første måneder har antallet besøk øket med 50% og antallet unike brukere har øket med 60%.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Nettgraf04

For første gang passerte Haugesund Venstre nettsider godt over 100 brukere pr. dag i gjennomsnitt. Det er en økning på rundt 30% fra mars 2008 til april 2008 alene. I april hadde nettsidene også for første gang over 200 besøk på en enkelt dag. Over 60% av dagene hadde nettsidene mer enn 100 besøk pr. dag.

I løpet av de siste 12 månedene har antall besøk på Haugesund Venstres nettsider mer enn tredoblet seg. Antallet unike brukere har firedoblet seg i samme periode. — Sidene er blitt et viktig bindeledd mellom Venstre og byens borgere, sier Tore Nilsen, leder i Haugesund Venstre.

— Sidene gir borgerne førstehåndsinformasjon om Venstres arbeid i Haugesund, sier han videre. — De fungerer også som en informasjonskanal for det arbeidet Venstre gjør på Stortinget ved fylkets egen Venstrerepresentant, Gunnar Kvassheim. Lokallaget vil også i framtida fortsette å fylle sidene med informasjon om sitt arbeid, både gjennom artikler og videoinnslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**