Hedmark Venstres kommentarer til NTP i fylkestinget 22 april 2008

Venstre stiller seg bak Fylkesrådets og komiteens innstilling
Og kan bare registrere at det er nesten helt sammenfall mellom innstillingen og det som Hedmark Venstre har gått til valg på

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Jeg nevner i stikkordsform:

Framskyndelse av dobbelt sporet jernbane mellom Gardermoen og Lillehammer
Vi kan selvfølgelig ikke vente til 2030!

Arbeide videre med planene for høyhastighetstog mellom Oslo og Trondheim, men Hedmark Venstre mener fortsatt at Østerdalen er beste trasevalg —

Beklager Oppland — men Gudbrandsdalen er an av Norges vakreste dalføre og jeg har tidligere sagt at det er ubegripelig at noen vil legge dobbeltspor og kanskje også 4- felts motorvei i denne trange v-dalen

Hedmark Venstre vil ha dobbeltsporet jernbane før 4- felts E6

Venstre er åpen for nye finansieringsformer, både ved å bruke OPS og evt andre former for prosjektfinansiering, jfr Hedmark Venstre forslag til politisk uttalelse på lm forrige helg

Når det plutselig er tilløp til en slik enighet om innspill til NTP, vil jeg påstå at det er de partiene som står bak fylkesrådet som har beveget seg i denne saken,-

Venstre står på det vi har gått til valg på og gleder oss selvfølgelig over at flere partier deler Venstres prioriteringer innenfor samferdsel i Hedmark

Erik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**