Styremøte 14. april 2008

Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Til stede:
Sindre W. Mork, Geir Helge Sandsmark, Henry Mogstad, Johan Aksel Ekhaugen, Ellen Grøndahl, Constance Hauser, Rita I. Sletner (t.o.m sak 44).
Observatør: Marta D. Lindås

Agenda:
38/2008 Referat fra møtet 13. mars 08
Vedtak: Referatet godkjennes.

39/2008 Vertskap for Venstres landsmøte 2009
Vedtak: Quality Hotel & Resort Sarpsborg velges som Østfold Venstres forslag til arrangementssted for Venstres landsmøte i 2009.
Arbeidsgruppa (Constance og Ellen) utvides med Rita for å sjekke ut detaljer og lage en fullstendig presentasjon til neste styremøte, 13. mai.

40/2008 Venstreskolen 2008
Vedtak:
Trinn 1 arrangeres i Sarpsborg 24. september kl 18-22.
Trinn 2 arrangeres 11.-12. oktober, med overnatting — Geir Helge koordinerer arrangementsted og prisinformasjon.

41/2008 Medlemsmøte NTP
Geir Helge orienterte om kontakt med Borghild Tenden om møtet. Tilbakemeldingen er positiv. Planlegging er i gang og koordineres med Finn-Erik Blakstad i SNM-komiteen.

42/2008 Rikspolitisk nettverk 2008-2009
Vedtak: Sindre sender ut påminnelse og innkaller til rådsmøtet. Rita undersøker om UV har eget opplegg.

43/2008 Forsvarspolitisk møte i Stortinget
Arrangeres av stortingsgruppa 29.april, i.f.m. høring om stortingsprp 48 om Forsvaret. Styret tar til orientering at Ida ØUV deltar etter eget ønske.

44/2008 Uttalelse fra styret
Vedtak: Sindre sender ut pressemeldingen om billettprisene på NSB, til media i Østfold.

45/2008 Eventuelt
* Skolepolitisk møte i Stortinget: 25. april arrangeres skoleseminar på Stortinget. Marta eller Sindre reiser på vegne av fylkestingsgruppa om de har anledning.
* Rekruttering: Geir Helge redegjorde for VHOs rekrutteringsplan. Det vil komme en egen sak til styremøtet 13. mai.
* Onsdag 23. april kl 18.30 arrangerer Sarpsborg Venstre et ideologiseminar på Sarpsborg rådhus med Venstres gen.sekr. Terje Breivik, som innleder. Alle er velkomne. Sindre sender ut en e-post til alle han har i sin Venstremappe.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**