La G60 få beholde logoen sin!

Venstres gruppeleder mener det er unødvendig og firkantet når kommunen ikke vil la G60 få beholde sin egenproduserte logo. Det er viktig og riktig å la ungdommen få spillerom i et tilbud som dette sier han. Osnes har derfor fremmet spørsmål om dette til neste møte i Bystyrekomite for byutvikling og kultur.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Nylig åpnet det nye ungdomstilbudet G60 på Union – en videreføring og videreutvikling av det gamle Victoria Kulturhus. Dette er et tilbud mange har tro på, inkludert meg og ungdommene som bruker det.

Når man arbeider med ungdom, er det viktig å gi ungdommene gis frihet og medbestemmelsesrett. G60 skal være ungdommens arena, og ungdommene har derfor selv utformet logoen. Dessverre for G60 har Drammen kommune en grafisk profil som ikke er i overenstemmelse med denne logoen, og kommunen vil derfor ikke godkjent logoen.

Dette virker mildt sagt meget firkantet. G60 er ikke en del av det som naturlig vil kreve bruk av Drammen kommunes grafiske profil. Det vil ikke føre til noen dramatiske konsekvenser for Drammen kommune eller Drammen kommune sin grafiske profil å gjøre unntak for logoen til G60 og godkjenne denne.

Drammen Venstre ønsker derfor at G60 skal få lov til å bruke logoen sin, og ønsker å få svar på følgende spørsmål til førstkommende komitemøte:

Hvor streng er Drammen kommunes grafiske profil, og hva skal til for at G60 skal få bruke sin egen logo?

Asgeir Osnes

Foto: Asgeir Osnes

Mvh

Asgeir Osnes
Gruppeleder Drammen Venstre
93429292

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**