Ole Johan Sætre til minne

Mangeårig leder av Haugesund Venstre, Ole Johan Sætre, er død, nær 80 år gammel. Våre tanker og vår medfølelse går til hans nærmeste familie. Ole Johan Sætre var en aktiv mann med et sterkt engasjement for byens eldre. Han var også en viktig bidragsyter til Venstres arbeid i byen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Ole Johan Sætre

Ole Johan Sætre

For de av oss som hadde gleden av å samarbeide med Ole Johan Sætre er minnene om en rettskaffen, innsiktsfull og korrekt kollega sterke. I sitt arbeid som leder av Eldrerådet var Ole Johan en upartisk og tydelig talsmann for de eldre i byen.

Hans engasjement gikk ikke upåaktet hen, og ved valget i fjor høst ble Ole Johan Sætre valgt inn som andre vararepresentant i bystyret for Venstre. Han gikk også løs på en ny periode som leder av Eldrerådet i Haugesund. Da hadde han etter eget utsagn trappet ned sitt politiske arbeid etter å ha gått av som leder i Haugesund Venstre i 2004.

Ole Johan Sætre var en aktiv mann med mange jern i ilden. Likevel var han alltid villig til å stille opp for Venstre når det var bruk for han. Med sine klare liberale holdninger, der enkeltmennesket stod i sentrum, var han en ivrig debattant, både internt i partiet og gjennom en rekke leserbrev i Haugesunds Avis.

Ole Johan Sætre var en mann man kunne stole på, lytte til og samtale med. Han hadde lang erfaring og allsidig kunnskap fra et aktivt liv. Han var et svært korrekt menneske som satte ærlighet og ryddighet høyt. Han var også en behagelig samarbeidspartner med klare meninger og tydelig tale.

Som vararepresentant til bystyret møtte Ole Johan Sætre i bystyremøte i april. Da stod oppstart av bygging av omsorgssenter i Skåredalen på møtekartet. I sitt innlegg gav Ole Johan Sætre uttrykk for stor glede over at dette nå skal bli en realitet. Han håpet også at den veien man var begynt på ville bli kort, og han så fram til å følge arbeidet videre. Det fikk han dessverre ikke mulighet til.

I Haugesund Venstre er vi takknemlige for å ha fått lov å låne av Ole Johan Sætres tid, kunnskap og engasjement. Det står et tomrom igjen etter Ole Johan Sætre. Vi deler famliens savn, og vi lyser fred over Ole Johan Sætres minne.

Tore Nilsen
-leder Haugesund Venstre-

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**