Folkemøte om næringsutvikling på Taraldrud

Vi inviterer til folkemøte og diskusjon om næringsutvikling langs E6 ved Sofiemyr, på Taraldrud — et tema vi ønsker å få belyst nærmere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Møtet finner sted i Kommunestyresalen på Ski rådhus, 19 mai kl. 19.

Til å innlede om ulike sider ved eventuell bruk av Taraldrud til næring, vil vi invitere representanter fra både utbygger, næringsinteresser, Bondelaget og Naturvernforbundet.
Her kan det komme endringer.

Velkommen til debatt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**