Svikter jernbanen i Oslo-området

Venstre vil ha en handlingsplan for en mer moderne og velholdt jernbane i Oslo-området. Borghild Tenden er skuffet over manglende støtte, og mener at regjeringen ikke tar de kollektivreisende på alvor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


 Borghild Tenden (V) vil ha tiltak for å få en moderne og velholdt jernbane i Oslo-området.

Borghild Tenden (V) vil ha tiltak for å få en moderne og velholdt jernbane i Oslo-området.
Foto: Christoffer Biong

– I den siste tiden har reisende i Oslo-området opplevd en rekke innstillinger i togtrafikken som følge av feil ved Jernbaneverkets anlegg. Flere hendelser har også avslørt en betydelig sårbarhet ved jernbanenettet ved at mindre hendelser har lammet store deler av trafikken.

– Gjentatte innstillinger på grunn av feil på Jernbaneverkets anlegg bidrar til å svekke tilliten til jernbanen som en pålitelig transportform. Konsekvensen av dette kan bli at flere velger bort jernbanen som transportmiddel, advarer Tenden

– Et godt og pålitelig jernbanetilbud med tillit blant de reisende er avgjørende for å få mer trafikk over fra vei til bane. Dette vil redusere klimagassutslippene, redusere trengselen på veiene og bidra til bedre luftkvalitet i byområdene. Jernbanen har en viktig funksjon i arbeidet for et bedre bymiljø, legger Tenden til.

 Venstre mener det er nødvendig med strakstiltak på grunn av alle forsinkelsene.

Venstre mener det er nødvendig med strakstiltak på grunn av alle forsinkelsene.

I forbindelse med behandlingen av representantforslag fra stortingsrepresentant Borghild Tenden om en handlingsplan for en mer moderne og velholdt jernbane i Oslo-området, fremmet Venstre følgende forslag:

Stortinget ber Regjeringen straks utarbeide en sårbarhetsanalyse for jernbanen i Oslo-området. Konklusjoner og utbedringsstiltak, utover strakstiltak, nedfelles i en egen handlingsplan som innarbeides i NTP 2010-2019.

– Jeg er skuffet over at regjeringspartiene ikke støttet forslaget, avslutter hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**