Stenging av fiskebrygga i Filtvet

I møtet i Driftsutvalget 13. mai spurte Gunn-Torill Homme Mathisen om kommunen vil sørge for at fysiske sperringer kommer på plass på fiskebrygga i Filtvet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


SPØRSMÅL I DRIFTSUTVALGET 13. MAI 2008

STENGING AV FISKEBRYGGA I FILTVET

I fjor stengte Hurum kommune fiskebrygga i Filtvet. Fiskebrygga, som eies av Indre Oslofjord fiskerlag, er i elendig forfatning og utgjør en fare for de som måtte ferdes på den. Brygga står på kommunens grunn og ble stengt i fjor sommer som en følge av dette. Enkle sperringer ble satt opp og disse ble stort sett respektert av innbyggerne som brukte moloen til badeliv i stedet. Fiskerne, derimot, respekterte ikke stengingen. Sperringene er blitt fjernet, muligens av fiskerne selv, som har holdt fram med å bruke brygga.

En ny sommersesong er her med mye ferdsel i båthavna i Filtvet. Mange unger og ungdommer bader vanligvis fra fiskebrygga og fysiske sperringer må på plass for å hindre at det skjer en ulykke. Så vidt jeg kan forstå er det kommunens ansvar å sørge for dette så lenge brygga står på kommunal grunn.

Indre Oslofjord fiskerlag må tvinges til å ta ansvar for å oppgradere / bygge ny brygge. Dette kan kanskje gjøres ved å lage den fysiske sperringen så solid at den faktisk hindrer bruk av fiskebrygga. Argumenter fra fiskerlaget om at økonomien ikke tillater bygging av ny fiskebrygge holder ikke. Man kan lånefinansiere en slik utbygging.

Spørsmål:
Hva er status når det gjelder fiskebrygga i Filtvet?

Vil Hurum kommune sørge for at solide fysiske sperringer kommer på plass snarest?

Filtvet, 9. mai 2008

Gunn-Torill Homme Mathisen

Foto: Kari Åse Homme

Gunn-Torill Homme Mathisen
Hurum Venstre

Svaret:
1. Plan og bygg har gitt pålegg og følger opp dette.

2. Viser det seg at fiskerlaget ikke følger opp pålegget vil Hurum Drift igjen sette opp fysiske sperringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**