Urovekkende klimarekord

I dag ble det klart at Norge har satt ny rekord i klimagassutslipp. – Tallene er urovekkende og vil gjøre det krevende å nå Kyoto-målene. Dette må møtes med økt trykk i klimaarbeidet. Vi må ha flere tiltak i alle sektorer, blant annet CO2- rensing av Snøhvitanlegget på Melkøya, uttaler Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Regjeringen må rense CO2-utslippene fra StatoilHydros anlegg på Melkøya, mener Venstres Gunnar Kvassheim

Regjeringen må rense CO2-utslippene fra StatoilHydros anlegg på Melkøya, mener Venstres Gunnar Kvassheim
Foto: Luth

– Venstre forventer økt innsats i klimaarbeidet over revidert budsjett og i satsbudsjettene for årene fremover, legger han til.

En av grunnene til utslippsrekorden er utslippene fra StotoilHydros anlegg på Melkøya.

– Det er et tankekors at det var Stortingsflertallet anført av Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet som i sin tid beredte grunnen for Snøhvitanlegget. Dette påfører Jens Stoltenberg et betydelig ansvar i forhold til å øke innsatsen i klimapolitikken, legger Kvassheim til.

Han peker blant annet på at utslippstillatelsen til Snøhvitanlegget inneholder klare forutsetninger om at gasskraftveket må tilrettelegges for CO2-rensing og at rensing kan komme opp til ny vurdering.

– Regjeringen har det nødvendige handlingsrommet til å sørge for CO2-rensing på Snøhvitanlegget. Dette er en mulighet man bør benytte seg av, avslutter han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**