WI-FI sentrum

Bystyrerepresentant Cruickshank stiller spørsmål til ordføreren om trådløst data nettverk i Bodø sentrum. – med svar fra ordføreren og video fra bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.

Spørsmål — WI-FI sentrum. (wireless fidelity)

Fakta:
Fra http://searchmobilecomputing.techtarget.com/sDefinition/0,,sid40_gci838865,00.htm
DEFINITION – Wi-Fi (short for “wireless fidelity”) is a term for certain types of wireless local area network (WLAN) that use specifications in the 802.11 family.

Saksfremlegg:

Nettverk

I en stadig økende mobil arbeidshverdag er nettverkstilkobling en viktig suksessfaktor. Nå kommer også WI-FI mobiltelefoner på markedet i økende grad. Andre WI-FI produkter utvikles tilnærmet månedlig. Næringsaktører, studenter og hvermannsen søker og har et økende behov for trådløs tilkobling. Det er et viktig konkurranse fortrinn og blir en stadig økende nødvendighet for effektiv kommunikasjon.

Bodø har med sin struktur mulighet for å etablere et tilbud om trådløst nettverkstilkoblingsmuligheter i Bodø sentrum og i kommunale bygninger. Det ville gi Bodø et teknologisk fortinn og være en styrke til næringslivet og brukere.

Det er usikkerhetsmomenter tilknyttet sendere og ståling, men det er pr tiden ingen påviste verifiserbare negative konsekvenser mot dette.

Datamus, hånd

Bodø har med i2016 målsetting å være en innovativ og framtidsrettet by. Med de planlagte utbyggingen i sentrum ville det vært en fordel om kommunen var proaktiv i sin planlegging og innarbeidet WIFI løsninger i disse planene.

Spørsmål:
Vi ordføreren ta initiativ til å få utredet mulighetene for og kostnadene ved å etablere et offentlig trådløst nettverk i reguleringsområde Nedbyen?

Bodø 13.mai
Terje Cruickshank
Bystryrerepresentant for Bodø Venstre.

Fra bystryereferatet:
Ordføreren svarte:
Det er allerede etablert mulighet for trådløs oppkobling mot det såkalte publikumsnettet i de fleste kommunale bygg i kommunen. En løsning som fungerer tilfredsstillende. Når det gjelder å ta denne type løsninger i bruk i områder utenfor kommunale bygg byr det på en rekke utfordringer – ikke minst juridiske og markedsmessige. Trondheim kommune har allerede forsøkt å etablere en slik løsning og ikke lykkes med det. Bergen kommune vedtok for noen måneder siden å utrede mulighetene for å opprette trådløse soner i bykjernen. Administrasjonen ønsker å avvente resultatene fra Bergen før det gjøres ytterligere arbeid innen dette feltet. Administrasjonen har også hatt kontakt med noen av leverandørene innenfor feltet for å høre deres oppfatning. Så langt er det en unison tilbakemelding på at dette er et utfordrende område å ta tak i.
Kort oppsummert – utviklingen følges – det ses på arbeid i andre kommuner – så snart det er realistisk å etablere denne type løsninger vil administrasjonen legge det fram for de folkevalgte. Vi har allerede løsningen i de fleste kommunale bygg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**