Gang- og sykkelveier igjen

Til det kjedsommelige tar Geir Stave (V) opp behovet for utbygging av gang- og sykkelveier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Geir tråkker til for en god sak

Geir tråkker til for en god sak
Foto: Finn Dale Iversen

I Plan- og utviklingsutvalget 13. mai behandlet utvalget høringsuttalelse til regional planstrategi i Buskerud.

Til tross for vakre ord om folkehelse, klima og trafikksikkerhet så var ikke gang- og sykkelveier nevnt med et ord i planen.

Stave, som brenner for de myke trafikantene, lot ikke dette gå upåaktet hen. Han fremmet forslag til en uttalelse om betydelig satsing på utbygging av gang- og sykkelveier i Buskerud. Et enstemmig utvalg støttet forslaget fra Stave som ble flettet inn i høringsuttalelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**