Økt satsing på gründere

For få dager siden fikk nærings- og handelsministeren overrakt en rapport som viser at det har blitt langt færre gründere de siste årene. 6,5 pst. av den voksne befolkningen mellom 18 og 64 år var involvert i gründervirksomhet i fjor, mener stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

-Andelen er den laveste siden 2000. Det er en alarmerende, men ikke overraskende trend. Vi har en regjering som overhode ikke ha vist vilje til å legge forholdene til rette for privat næringsliv, selvstendig næringsdrivende og gründere, men som bare er opptatt av statlig eierskap og symbolpolitikk om å "ta de rike", sier Skjelstad.

Framtidens velferdssamfunn avhenger av et nyskapende næringsliv. Framtidens arbeidsplasser er enda ikke skapt, og Venstre vil ha en politikk som støtter nyskapere og gründere. Forskning, utdanning og skattesystem er viktige forutsetninger for framtidens arbeidsplasser og velferd. Samfunnet må gi rom for menneskets skapende evner i skoleverk, forskning, kultur og næringsliv. Vi må slippe fram de som tør å satse, og som tør å tro på en idé. For Venstre er det minst like naturlig å skape sin egen arbeidsplass som det å finne sin plass innenfor det etablerte arbeidslivet. Og det er ærefullt å tjene penger på å starte sin egen bedrift. Norsk næringsliv trenger norske eiere og norske gründere. Derfor er en god politikk overfor småbedrifter og gründere en av Venstres viktigste saker.

Konkret har Venstre fremmet følgende forslag som alle har det til felles at de er stemt ned i tur og orden av gründerfiendtlige regjeringspartiene Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet:

Bedre sosiale rettigheter for gründere og selvstendig næringsdrivende når det gjelder svangerskap, fødsel og omsorg for små barn uten at de selvstendig næringsdrivende må finansiere dette selv gjennom økt trygdeavgift.

Innføre rett til et næringsfradrag på linje med minstefradrag for selvstendig næringsdrivende.

Oppheve begrensningene i "Lov om Foretakspensjon" slik at alle ene-ansatte i egne selskaper kan få same skattefradrag for innbetaling til egen tjenestepensjon som alle andre.

Bedre regelverket for selvstendig næringsdrivende som har gjeld knyttet til egen næringsvirksomhet. Frykten for å mislykkes og dermed pådra seg stor gjeld, holder mange tilbake fra å prøve å starte egen virksomhet.

Egen og forenklet aksjelov for små bedrifter — bl.a. fjerne revisjonsplikt, størrelse på aksjekapital, gebyrstørrelse og rapportering til Brønnøysund, antall avgiftsterminer.

Gjøre det enklere å ansette nummer to i en enkeltmannsbedrift, bl.a. gjennom endringer i arbeidsmiljøloven, redusert rapporteringsbyrde/-plikt og ved skatte- og avgiftsstimuli.

Gjenninnføre "støtte" til ulønnet forskningsinnsats i SkatteFUNN-ordningen og heve øvrige begrensninger.

Gi studenter som velger å starte for seg selv etter endt utdannelse rentefritak og betalingsutsettelse på studielånet i inntil tre år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**