Program 2009: – Send ditt innspill

Programkomiteens leder, Ola Elvestuen inviterer deg til å sende innspill til Venstres nye stortingsvalgsprogram 2009-2013. Nå kan du påvirke Venstres politikk de neste 4 årene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Stortingsvalgsprogrammet 2009-2013
Arbeidet med å lage et nytt stortingsvalgprogram for perioden 2009-2013 er i gang. Vi har ambisjon om å lage et program som klart beskriver hva Venstre vil i neste stortingsperiode.

Du kan sende oss ditt innspill på epost til [email protected] eller bruke dette skjemaet.

Se Olas intro til programarbeidet.

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.

Programprosessen i Venstre
Komiteen vil allerede legge fram sitt 1. utkast 1. september 2008. Den vil gå ut på høring i Venstres organer og lokallag med frist til 1. november for å levere endringsforslag. 2. utkast vil foreligge 10. desember, og blir behandlet på landsmøtet i april 2009.

Du finner mer informasjons om programkomiteens arbeid på komiteens egne sider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**