Kommuneproposisjonen: – Staten er viktigere enn borgere og bedrifter

– De rødgrønne fortsetter sin trend med å innskrenke den lokale handlefriheten og forankringen av lokaldemokratiet, i sitt forslag til nytt inntektssystem til kommunene, sier Venstreleder Lars Sponheim. Venstres ambisjon er at om lag 50 prosent av kommunenes inntekter skal være skatteinntekter fra innbyggere og bedrifter. Regjeringen foreslår å redusere skattefinansieringen av kommunene til 45 prosent.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I 2005 utgjorde kommunenes skatteinntekter knapt 50 prosent. I 2008 er andelen redusert til 47,2 prosent.
– I sin regjeringstid har de rødgrønne systematisk redusert det kommunale skattøret og økt personbeskatningen til staten. Nå tar de også selskapsskatten fra kommunene. Dette er i god sosialistisk ånd, der staten vet bedre enn lokaldemokratiet, sier Lars Sponheim.

 - Venstre ønsker at kommuner skal få rett til å få all finansiering fra staten som frie midler, uten øremerking, påpeker Sponheim.

– Venstre ønsker at kommuner skal få rett til å få all finansiering fra staten som frie midler, uten øremerking, påpeker Sponheim.
Foto: Christoffer Olsen

Halvhjertet gjennomgang
Venstre er også skuffet over at regjeringen bare gjør en halvhjertet gjennomgang av inntektssystemet. Kostnadsnøklene utsettes til 2011 og en gjennomgang av systemet for fylkeskommunene utsettes til 2010.

– Regjeringen somler bort muligheten til å forenkle inntektssystemet, sier Sponheim. Venstre ønsker at kommuner skal få rett til å få all finansiering fra staten som frie midler, uten øremerking.

– Jeg ser ikke spor av en vilje til å gå i en slik retning. Snarere tvert imot, når staten skal kreve inn stadig mer og bestemme stadig mer, sier Lars Sponheim.

Kraftig utgiftsvekst
Når det gjelder det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009, er Venstre på linje med regjeringens samlede rammer. Venstre er likevel bekymret for at 4 milliarder i økte frie inntekter ikke strekker til når utgiftsveksten skal summeres opp.

Pris- og lønnsveksten ligger an til å bli 5 prosent i kommunesektoren i 2008 og trolig på samme nivå i 2009. I tillegg utgjør stigende rente om lag 800 millioner kr per prosent. Låneøkningen i kommunene er kraftige stigende. I sum vil disse utgiftene spise opp det meste av veksten i de frie inntektene, sammen med en betydelig økning i demografikostnader knyttet til stadig flere arbeidsinnvandrere og deres familier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**