Regjeringen sulteforer Skedsmo

Skedsmo kommer ut på tapersiden i regjeringens nye opplegg for kommunene. — Skedsmo sliter allerede med en svært trang økonomi, og nå tyder alt på at Skedsmos innbyggere dessverre må forberede seg på nye innstramminger for 2009, konstaterer Skedsmo Venstres gruppeleder, Boye Bjerkholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Boye Bjerkholt

Foto: Venstre

Mens regjeringen skryter av inntektsfest for kommunene, går Skedsmo kommune en enda tøffere tid i møte. Av de 4 milliardene i økte tilskudd, får Skedsmo kun 24 millioner. – Dette er langt fra nok til å kompensere for høyere priser og lønnsvekst, og betyr at vi blir nødt til å gjøre kutt i det totalte tjenestetilbudet i kommunen, sier Bjerkholt.

Selv med det nye veksttilskuddet, er totalresultatet av overføringene og endringene i inntektssystemet sammen med de økte utgiftene slik at Skedsmo kommer dårligere ut for 2009 enn i 2008. Særlig at man går fra å basere overføringene på innbyggertallet den 1. januar i budsjettåret til 1. juli året før, vil slå svært uheldig ut for en sterk vekstkommune som Skedsmo. – For Skedsmo betyr det helt enkelt at det er 700-800 innbyggere som vi ikke vil få tilskudd for, sier Bjerkholt.

Venstre-lederen i Skedsmo reagerer også på det han opplever som et angrep på lokaldemokratiet fra regjeringens side, når den tar vekk den kommunale selskapsskatten.

– Med fjerningen av den kommunale selskapsskatten forsvinner det lokale incitamentet for å drive næringspolitikk. For det første fører det til at det lokale selvstyret svekkes, og for det andre er det meget dårlig økonomisk politikk å fjerne de lokale incentivene. Når vi vet at antallet gründere har gått ned de siste årene, er det lite klokt å fjerne kommunenes belønning for å drive en god næringspolitikk som igjen gir arbeidsplasser og velferd i kommunene, utdyper Bjerkholt.

– Når vi i tillegg ser at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett ikke følger opp klimaforlikets satsing på kollektivtrafikk i storbyområdene, blir det veldig lite å rope hurra for. Det som har kommet fra regjeringen i dag vil sikkert glede mange distriktskommuner, men Skedsmo kommune har ingenting å glede seg over, avslutter Bjerkholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**