Statlig barneoppdragelse?

SV har foreslått at alle barn må gå i obligatorisk førskole fra de er 5 år. Dette føyer seg inn i rekka av håpløse forslag. Arbeiderpartiet foreslo tidligere i år døgnåpen barnehage, og begge partiene ønsker lengre skoledager. Venstre mener dette er en snikinnføring av statlig barneoppdragelse!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Barn, kreativ, skole

Barn må få muligheten til å være barn. Dessuten er det helt feil prioritering når vi har mangel på lærere! Vi skal gi de lærerne vi har en god etter- og videreutdanning.

For noen barn vil førskole i barnehage bidra til en bedre og tryggere skolestart. Andre trenger mer tid med foreldrene før de begynner på skolen. Dette må foreldrene få bestemme! Dagens ordning innebærer at barna begynner på skolen det året de fyller 6 år. Det vil si at en del 5-åringer begynner på skolen allerede i dag. Resultatet av SVs forslag blir altså at barn ned i 4 år begynner på skolen!

I dag går mange elever ut fra grunnskolen med manglende ferdigheter. Venstre vil prioritere flere og bedre lærere først. Det er er lærerne og førskolelærerne som er skolens viktigste ressurs. Barnehage er for mange en veldig god løsning. Venstre mener allikevel at den ikke må være obligatorisk for alle!

Petter Natanael Toldnæs
Leder, Lillesand Venstre

(På trykk i Lillesands-Posten og Fædrelandsvennen 21.05.2008)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**