Åpen styremøte i Nordre Aker Venstre

20.05.2008 Nordre Aker Venstre minner om åpent styremøte i morgen kveld fra 18.00-20.00. Møtet finner sted i bydelsadministrasjonens lokaler i Nydalsveien 21.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Saklisten er som følger:

01. FORMALIA
01.01 Registrering av fremmøtte
01.02 Godkjenne innkalling og dagsorden
01.03 Velge møteleder og referent
01.04 Godkjenne referat fra forrige styremøte/politisk verksted 25. mars

02. STYRESAKER
02.01 Orientering fra komiteer(event.) og BU 8. mai.
02.02 Oppsummering møte om svømmehall 16. april
02.03 Avklaring planlagte stands og aksjoner
02.04 Lokal klimaplan i bydelen (Hvordan samarbeid med andre organisasjoner)
02.05 Sette mål for medlemsvekst i bydelslaget
02.06 Fordele ringelister ved behov
02.07 Lokalt budsjett, behov?
02.08 Oppfølging av valgte til tilsyn/utvalg.
02.09 Nominasjonsprosessen til Stortingsvalget 2009, orientering om vedtatt framdrift
02.10 Saker til Oslo Venstres hovedstyremøte 27. mai

03. EVENTUELT
03.01 Aktuell politisk debatt
Bruk av Sognsveien 80 (Sogn videregående skole som flytter ut 2011)

04. AVSLUTNING

Velkommen.

Torhild Taklo Knutzen/
Bydelslagsleder Tlf: 48 25 00 28 E-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**