Seismikk – Oljefestens vorspiel

Oljeprisen stiger —140 dollar fatet. Dette betyr store inntekter til Norge. Det gir nasjonen som sitter med oljeressursene makt og innflytelse. 140 dollar fatet gir festrus. Derfor settes oljevirksomhet foran fiske og fiskeriinteressser. Derfor tar man sjanser. Derfor foretas seismikk-skyting til tross for advarsler fra havforskere og fiskerinæringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Har vi råd til dette? Har vi råd til å ofre matfatet og miljøet for profitt og pensjonsfond.
Samtidig løfter vi fanen — vi skal ta vår del av klimagassutfordringene. Helst gjennom kjøp av kvoter fra andre fattige land. Imens økes produksjon av fossilt brensel, som vi vet er kilden til de største forurensingene.

Havmøller fra Hammerfest Strøm

Foto: Hammerfest Strøm

Oppmerksomhet og forskning må settes inn mot alternativ energi basert på fornybare energikilder, vind, vann, bølge, sol og tidevann.

Jeg har ei oppfordring — den energi og de økonomiske ressursene som brukes til seismikkskyting bør brukes til økt forskning på bruk av fornybar energi. Også av hensyn til matvaresituasjonen i verden er dette viktig. Når produksjon av matvareprodukter til fremstilling av energi er mer lønnsom enn til dekning av matvarebehovet i verden — er det grunn til å rope varsku. Vi er blitt slaver av økonomisk tenkning — og er i ferd med å miste sjela.

Vi bør alle rope et rungende varsko over de kortsiktige tankene vi styres etter. Stopp seismikkskytingen utenfor Lofoten og Vesterålen.

Nordland Venstre

May Valle
Fylkestingsrepresentant/gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**