Nominasjon til stortingsvalget

Valget 2009 nærmer seg med stormskritt – hvem blir stortingsrepresentantkandidatene fra Nordland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Vær med å bidra til at Nordland Venstre sin liste får den fylde og bredde vårt parti er. Vi står foran et veiskille og har reell mulighet for å klare en direktevalgt kandidat fra Nordland Venstre i 2009. Dette blir i så fall første stortingsrepresentant på 36 år!

Tidsplanen til nominasjonsnemnda er som følger:
– Innen 25 mai 2008:
Nemnda inviterer alle lokallag og medlemmer i fylkeslaget til å komme med forslag til kandidater.
– Innen 25. august 2008:
Frist for lokallag/medlemmer til å levere inn forslag.
– Innen 10. september 2008:
Liste over alle foreslåtte kandidater (i alfabetisk rekkefølge) sendes ut til lokallag for behandling i medlemsmøte.
– Innen 10. oktober 2008:
Frist for lokallag til å sende inn rangert liste over kandidater.
– Den 20. oktober sender fylkesstyret ut innkalling til nominasjonsmøte (se styrets møteplan).
– Innen 1. november:
Nominasjonsnemndas innstilling sendes lokallag og medlemmer. Lista blir gjort offentlig.
– 14 februar 2009 holder fylkeslaget nominasjonsmøte iht. §7 i mønstervedtektene for fylkeslag.
– Innen 31. mars 2009:
Fylkesstyret oversender lista til valgstyret med de opplysninger, underskrifter og vedlegg som kreves iht. Valgloven.

Venstre i sentrum

Til lokallag og medlemmer.
Invitasjon og oppfordring til å fremme kandidater til Venstres stortingsvalgliste 2009.

Den lange valgkampen foran Stortingsvalget 2009 er, som dere sikkert har registrert, allerede igang.
En viktig del av vårt arbeid foran valget er å få til ei best mulig liste for Venstre. Ei liste som både inneholder dyktige kandidater, som representerer hele fylket, og som kan samle flest mulig stemmer ved valget slik at Venstre i Nordland igjen kan bli representert på Stortinget.

Nominasjonsnemnda oppfordrer med dette alle lokallag og medlemmer til å fremme kandidater overfor nominasjonsnemnda.

Det er ikke noe krav at kandidaten er medlem av partiet, men hun/han må stå inne for partiets prinsipprogram, og i all hovedsak være enig i partiets politikk.

Det viktig at kandidatene er forespurt om å stå på lista, og at de er innstilt på å delta aktivt i valgkampen og eventuell skolering i forbindelse med denne. Dette siste gjelder spesielt for de som er aktuelle til plassene øverst på lista.

Det enkelte lokallag må spesielt ta ansvar for å fremme egnede kandidater fra sin kommune/sitt distrikt, men står ellers fritt til å fremme de kandidater de mener fylket og Venstre er tjent med.

Frist for innsending av forslag til kandidater er 25. august 2008.
(ps gjør det før sommerferien hvis du/dere kan!)

Forslagene sendes til valgnemndas sekretær Kerstin Ander-Trønsdal, e-post [email protected], event. til adressen: Nygata 63, 8618 Mo i Rana.

Nominasjonsnemndas foreløpige tidsplan er videre at lista over foreslåtte kandidater blir sendt lokallagene for behandling i medlemsmøte innen 10. september, at lokallagene da har frist til 10. oktober for å oversende nominasjonsnemnda en rangert liste over kandidater, og at nominasjonsnemndas innstilling skal være klar og sendes lokallag og medlemmer samt offentliggjøres innen 1. november. Nominasjonsmøtet avholdes av fylkeslaget 22/23 november.

Se forøvrig egen sending med sentrale retningslinjer for nominasjonsarbeidet.

Saga 12. mai 2008

Mvh Dag Østerdal
Leder nominasjonsnemnda

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**