Stadig omkamp skaper konflikter

-Hvis rådmannen stadig innbyrer til omkamp om politiske vedtak, kan det føre til konflikt med politikerne, sier Jan Fjellstad til Harstad Tidende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Jan Fjellstad (V) er leder av økonomiutvalget. Han sikter til at et politisk flertall flere ganger har gått inn for å bygge sykehjem på Bergsodden, sågar i enstemmig vedtak for et halvt år siden. Nå vil Rådmannen bruke pengene på 48 boliger for omsorg i stedet. Fjellstad mener dette ikke er den eneste gangen Rådmannen handler mot politikernes vedtak, og det vil i lengden skape konflikter mellom partene.

Iflg HT er Fjellstad klar på at nye vendinger krever nye vedtak. Rådmann Johansen hevder på sin side at han har et annet oppdrag å ta hensyn til, nemlig å spare inn 93 mill på årsbasis.
Fjellstad mener at politikerne var klar over de økonomiske utfordringene da de vedtok å bygge sykehjemmet. Dette er ikke noen ny opplysning i saken som avkrever nytt vedtak, fastslår Fjellstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**