Nei til kommunalisering av kultursenteret

Venstre er for å sikre driften på Lillestrøm Kultursenter, men vil ikke foreta radikale endringer i eierstrukturen. — Vi er skeptiske til at kommunen skal kjøpe seg opp til 90% i et kultursenter som arrangerer TV-produksjoner som Idol og andre kommersielle tilstelninger, sier leder i Skedsmo Venstre, Boye Bjerkholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Teater, kultur

Foto: Microsoft

Venstre vil derfor stemme mot rådmannens forslag, og utsette endelig beslutning når det gjelder eierskap og organisasjonsstruktur til en mer helhetlig gjennomgang til høsten. I stedet vil Venstre gi en ekstraordinær bevilgning på 1,8 millioner kroner for å sikre driften i påvente av den helhetlige gjennomgangen.

— Det er viktig å sikre driften, men vi synes det er uryddig å blande det prekære behovet her og nå sammen med det som handler om eierskap og organisasjonsstuktur innenfor et perspektiv på mange tiår. Det sistnevnte berører en rekke viktige praktiske og prinsipielle spørsmål i forhold til både budsjettprosess og måten vi ønsker at et kultursenter skal drives på, sier Bjerkholt.

Rådmannen foreslår å bruke 90 millioner kroner utenfor budsjett på å løse inn lån og gjøre kultursenteret til et tilnærmest helheid selskap.

— Venstre er i utgangspunktet imot en slik løsning, men vi har god tid til å ha en skikkelig prosess i denne saken frem til budsjett og handlingsplan skal vedtas til høsten. Derfor vil Venstre utsette beslutning i den saken, avslutter Bjerkholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**