Ønsker åpen spørretime

Første skritt på veien mot “åpen spørretime” i kommunestyremøtene, ble i mai enstemmig vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Åmot Venstres interpellasjon lød slik:

Åmot Venstre mener at beslutninger må fattes nærmest mulig dem det gjelder. Vår visjon om et demokratisk samfunn handler om at den enkelte har en reell påvirkningsmulighet i forhold til sin hverdag og sine omgivelser. Åmot Venstre ønsker å gi lokalinnbyggerne i Åmot kommune denne muligheten, slik at det politiske systemet skal prioritere de riktige oppgavene og finne de beste løsningene for borgerne i kommune.

Lokalbefolkningen er bærebjelker i et levende folkestyre, som vil kunne skape et mangfold av løsninger på innbyggernes behov i kommunen. Åmot Venstre er opptatt av lokaldemokratiet, og det er også avgjørende for hele folkestyret i landet vårt at det er forankret lokalt. Det bidrar til rekruttering, innsikt og erfaring, deltakelse og engasjement.

Åmot Venstre ønsker som et første skritt på veien til et "åpnere og enklere" Åmot, å innføre «åpen spørretime», for å legge til rette for åpne arenaer mellom borgerne og de folkevalgte, slik at politikken blir enda letter tilgjengelig for dem som har valgt oss.

Regler for hvordan en slik ordning skal fungere i praksis, blir nå utarbeidet av administrasjonen. Interpellasjonen vil mest sannsynlig stå på sakslisten til kommunestyremøte i juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**