Kommunal e-post adresser til alle politikere?

Varaordfører Jan Einar Henriksen (V) stilte i april spørsmål til ordføreren om alle politikere og politiske partier kunne få egen e-post adresse med [email protected] I torsdagens bystyre gjentok han spørsmålet, som har sin bakgrunn i et klart behov for økt tilgjengelighet blandt både politikere og politiske partier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

internett

Informasjon og kommunikasjon er lett å si, men vanskelig å utføre praksis. For å sikre god kommunikasjon ønsker jeg at publikum på en enkel måte skal kunne nå oss politikere og politiske partier, og derfor stilte jeg spørsmålet i bystyret uttaler Jan Einar Henriksen (V), som nå håper på en snarlig løsning.

Ny platform.
I forbindele med årets budsjett tok vi i tillegg opp spørsmål om en ny Internet side for Risør kommune. Ønsket nådde ikke opp på prioritetslisten, men vi prøver oss igjen til høsten, og bakgrunnen er innlysende da kommunens hjemmeside etter vår mening bygger på en lite hensiktsmessig plattform, som ikke tilfredstiller de behov vi ser for oss fremover fortsetter Henriksen.

Skal vi sikre økt tilgjengelighet og bruk av Internat for innbyggere og politikere må Risør kommune ha en moderne hjemeside hvor det er lett å kommunisere og samtidig er lett å finne det en søker etter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**