Vil ha nasjonal rekrutteringsplan for lærere

Venstre er bekymret for lærerrekrutteringen, ikke minst på bakgrunn av det lave antall søkere til lærerutdanningene i år og den relativt høye snittalderen på lærerne i skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre frykter den sviktende rekrutteringen kan føre til enda større lærermangel i fremtiden.

– Det er et paradoks at vi har en regjering som går til det dramatisk skrittet å lovfeste frukt og grønt i skolen mens den største utfordringen i skolen akkurat nå er å få tak i flere og bedre lærere. Her er regjeringens prioritering i skolepolitikken riv ruskende gal, sier skolepolitisk talsmann i Venstre Odd Einar Dørum til Dagbladet idag.

Tall fra Utdanningsforbundet
dokumenterer at halvparten av lærerne i den videregående skolen er over 50 år.I løpet av en tiårsperiode vil man derfor trolig måtte erstatte et ikke ubetydelig antall lærere i den videregående skolen. Det er høyst usikkert om antallet nyutdannede lærere vil kunne kompensere for disse utviklingstrekkene.

 Venstre vil ha flere og bedre lærere.

Venstre vil ha flere og bedre lærere.
Foto: Microsoft

Nasjonal rekrutteringsplan
Dørum krever nå en nasjonal rekrutteringsplan for lærere.

– Statsrådsduoen Bård Vegard Solhjell og Tora Aasland mangler anbisjoner på vegne av norsk skole når de ikke evner å vise handlekraft mot den sviktende rekrutteringen til læreryrke. For Venstre er det uforståelig at regjeringen utvider skoledagen uten at man sørger for å ha på plass nok lærere, sier Dørum.

Kvalifiseringsstipend
Venstre mener staten må legge forholdene til rette for å få bl.a. flere økonomer og ingeniører til å bli lærere.

– De har kompetanse som skolen kan trenge.Men nye yrkesgrupper trenger selvfølgelig pedagogisk tilleggsutdanning, før de kan jobbe som lærere. Her mener vi staten kan bidra gjennom å utbetale stipender for å ta tilleggsutdanning innenfor pedagogikk, sier Dørum.

Det er åpenbart et behov for en nasjonal og helhetlig plan for å rekruttere nye lærere, og i større grad beholde eldre lærere.

Rekrutteringstiltak
Dørum vil derfor ha en egen rekrutteringsplan for lærere basert på følgende 4 punkt:

1. Rekruttering av lærere fra andre relevante yrker: Etablere særskilte pedagogiske kvalifiseringsstipend .
2. Tiltak for å styrke og sikre kompetansen hos lærere: Systematisk kompetanseheving er noe av det viktigste man kan gjøre for å beholde gode lærere og sikre kompetanse det er behov for i skolen. Innføre et kompetanseår for lærere i grunn- og videregående skole.
3. Rekruttering av nye lærere: Gjøre læreryrket mer attraktivt og dermed få flere til å velge å bli lærere. Endre og utvide allmennlærerutdanningen til fem år.
4. Seniortiltak for å beholde verdifull kompetanse i skolen: Ifølge tall fra Utdanningsforbundets medlemspanel ønsker så mange som tre av fire lærere å arbeide etter fylte 60 år, men mange opplever at det i liten grad legges til rette for dette.

 Venstre vil ha flere og bedre lærere.

Venstre vil ha flere og bedre lærere.
Foto: Microsoft

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**