Ja til oljefri sone i Lofoten

Regjeringens forvaltningsplan for nordområdene legger opp til økt oljeaktivitet i nord, uten at sårbare områder blir varig skjermet for utvinning av olje og gass. Venstre vil gi våre barn og barnebarn minst like gode muligheter til ren natur som vi selv har hatt. Derfor vil Venstre presse regjeringen til å opprette en petroleumsfri sone utenfor Lofoten og Vesterålen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre vil:
opprette petroleumsfrie soner i de mest sårbare havområdene
ha petroleumsaktivitet i nordområdene, men utbygging må balanseres med petroleumsfrie soner der miljøet er mest sårbart.
skjerme kystnære områder fra oljeutvinning
ruste opp beredskapen mot oljeutslipp og forurensing
legge til rette for langsiktig næringsutvikling basert på fornybare energikilder og fornybare ressurser i nordområdene

Skriv under oppropet på www.venstre.no/oljefriesoner

klimakampanjelogo
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**