Fakta: Olje og gassleting utenfor Lofoten og Vesterålen

Lurer du på hva som er på fære utenfor området der torsken gyter hvert år? Her har vi samlet litt faktainformasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Se video av Gunnar Kvassheim som kommenterer regj. forvaltningsplan

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.

Regjeringens forvaltningsplan for Nordområdene
Her kan du lese regjeringens forvaltningsplan for sårbare områder i nordområdene => Gå til nettside.

Venstres reaksjoner på regj. forvaltningsplan
Gunnar Kvassheim: – Varig vern må på plass
KrF og Venstre : Kortsiktig forvaltingsplan

Venstres krav til forvaltningsplanen

* Regjeringen må bevilge tilstrekkelig med midler til å dekke kunnskapsbehovet knyttet til den helhetlige forvaltingen av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten i forbindelse med statsbudsjettet for 2007.

* Regjeringen må snarest sikre en slepebåtkapasitet som tar hensyn til det sårbare kystmiljøet langs hele norskekysten – med en normal responstid på 6 timer, og maksimalt 12 timer.” (Støttet av FrP og Høyre)

* Regjeringen må snarest ratifisere ballastvannkonvensjonen.

* Regjeringen må sørge for en tilfredsstillende oljevernberedskap dimensjonert i forhold til risiko fra petroleumsaktivitet og skipstrafikk.

* Regjeringen må komme tilbake til Stortinget med en oppdatert analyse av ressursbehovet innen oljevernberedskapen i løpet av våren 2007.

* Regjeringen må justere de påbudte seilingsledene i tråd med anbefalingene i forvaltningsplanen så snart som praktisk mulig.

* Regjeringen må innføre nullutslippsregimet for havområdet utenfor Lofoten og Barentshavet for landanlegg tilknyttet petroleumsvirksomheten.

* Regjeringen må vurdere å søke PSSA-status for de sårbare og verdifulle havområdene for området utenfor Lofoten og Barentshavet.

* Regjeringen må etablere en petroleumsfri sone utenfor Lofoten og Vesterålen.

Tilbake til Ja til oljefriesoner i Lofoten og Vesterålen

 Tør vi gamble på det aldri vil bli olje- og gasslekaser ved petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen?

Tør vi gamble på det aldri vil bli olje- og gasslekaser ved petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen?
Foto: Willy Vendeville | Dreamstime.com

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**