Tenk nytt – gi sosialhjelpsmottakere borgerlønn!

For mange er fattige i Drammen, og for mange har sosialhjelp som en viktig inntektskilde til å klare seg økonomisk. Drammen Venstre vil tenke nytt for sosialhjelpsmottakere og ønsker derfor å innføre en prøveordning med borgerlønn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


At det nå er foretatt en detaljert kartleggingen av de unge sosialhjelpsmottakerne er positivt — og resultatene er både urovekkende, men samtidig er det lovende tall som gir muligheter for å løse dette problemet.

Det er skremmende at Drammen har et så høyt antall brukere av sosialsenteret i aldersgruppen 18 — 24 år, og at ca 2/3 av disse er mellom 18 og 19 år. Det positive er at så mange som 3 av 4 selv sier at de har høy motivasjon og vilje til å komme ut av denne situasjonen gjennom ulike former for aktiviteter, arbeid og skolegang. Det er denne viljen vi må utnytte! Det er viktig at samfunnet skaper en følelse av den enkelte mestrer sin hverdag — og har styringen med eget liv. Det finnes ikke noe så stigmatiserende og passiviserende som det å være fattig. Og nye undersøkelser viser også at fattigdom avler i stor grad avler fattigdom. Er du allerede fattig er det stor sannsynlighet for at dine barn forblir fattige. Det er denne onde sirkelen vi må bryte. Alle skal kunne delta i samfunnet på en fullverdig måte.

Skal vi nå målet om å redusere antallet unge sosialhjelpsmottakere må vi tenke helt nytt. På mange måter har det sosialdemokratiske systemet vi har i dag spilt fallitt, og mange sosialhjelpsmottakere og ansatte i sosialtjenesten bruker i dag store deler av sin tid på å finne frem i et velmenende, men rigid regelverk. Dette fremkommer da også av undersøkelsen slik den blir presentert for oss her i dag.

Venstre har derfor i sitt Stortingsvalgprogram for inneværende periode foreslått å gjennomføre prøveforsøk med borgerlønn. En ordning som vil gi en garantert minsteinntekt på rundt 2G, som vil erstatte dagens mange ordninger og som kan utformes slik at det lønner seg å jobbe mer. Man vil ta tilbake tanken om at alle har rett til arbeid, istedenfor slik som det har blitt i dag med en ide om at alle har plikt til å arbeide. Venstre vet at dette er en utfordrende og radikal tanke, men Drammen Venstre har tenkt å ta opp igjen et slikt forslag gjennom denne saken. Gjennom en borgerlønnsordning kan unge sosialhjelpsmottakere og de ansatte i sosialtjenesten konsentrere seg om det som virkelig betyr noe — det å hjelpe de som trenger det offentliges hjelp til å komme ut i arbeid og utdanning. Innføring av en borgerlønnsordning vil føre til en betydelig forenkling av dagens system, og Venstre er overbevist om at dette vil gi bedre resultater.

Drammen kommune kan imidlertid ikke nå målene om å redusere antallet sosialklienter alene — og dette viser også undersøkelsen. Det er viktig å stimulere og legge til rette for skolegang. Og her må Drammen kommune søke et nært samarbeid med fylkeskommunen og stat.

Les utredningen her.

Drammen Venstre foreslår derfor som en videreføring av dette prosjektet at:

Det utredes en ordning med borgerlønn for sosialhjelpsmottagere i aldersgruppen 18 — 24 år.
På bakgrunn av utredningen vurderes en søknad om forsøksordning med borgerlønn for unge sosialhjelpsmottakere i Drammen.

Asgeir Osnes

Foto: Asgeir Osnes

Asgeir Osnes
Gruppeleder Drammen Venstre
Nestleder komite for byutvikling og kultur
93 42 92 92

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**