Stopp uønsket reklame!

Drammen Venstre vil snu opp ned på ordninga med reservasjon mot uadressert reklame. De som vil ha reklame må dermed sette en klistrelapp på postkassa med “Reklame ja takk!”. Drammen Venstre har i dag fremmet en interpellasjon til Bystyret om dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstre i sentrum

Foto: Venstre

Til ordføreren
Interpellasjon fra Venstres Asgeir Osnes:

Innføring av omvendt reservasjonsordning mot uadressert reklame i Drammen

Norske husholdninger mottar mellom 40-50 kilo uadressert reklame i sine postkasser hvert år. Undersøkelser viser at bare to av ti faktisk ønsker reklamen, og det meste blir derfor båret rett fra postkassen til papiravfallet.

Venstres foreslår å speilvende dagens reservasjonsordning, slik at de som faktisk ønsker å motta uadressert reklame må sette opp et «reklame ja takk»-klistremerke på sin postkasse. Det skal dermed ikke lenger være nødvendig å benytte et «reklame nei takk»-klistremerke for å slippe å motta uønsket uadressert reklame.

I dag får husholdninger automatisk uadressert reklame i sine postkasser, med mindre man reserverer seg. Venstres forslag går således ut på å gjøre det motsatte til et prinsipp, nemlig at man kun mottar uadressert reklame hvis man aktivt ber om det ved å merke sin postkasse med «reklame ja takk».

En slik omvendt reservasjonsordning vil kunne spare miljøet for store klimagassutslipp både forbundet med produksjon og transport av papiret.

Framtida

Foto: Venstre

Fra før har blant andre Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand vedtatt å innføre en speilvendt reservasjonsordning mot uadressert reklame. Den rødgrønne regjeringen, med Barne- og likestillingsdepartementet i spissen, har imidlertid gått imot innføring av denne typen fornuftige miljøløsninger i sin innstilling til ny markedsføringslov.

Venstre mener at hensynet til miljøet og forbrukerne må veie tyngre enn de økonomiske hensynene til Posten og annonsørene. Dette er også et syn som har fått sterk støtte fra Forbrukerombudet.

På bakgrunn av dette ønsker jeg å stille følgende spørsmål til ordføreren:
Hvordan stiller ordføreren seg til Venstres forslag om å speilvende dagens reservasjonsordning, slik at de som faktisk ønsker å motta uadressert reklame må sette opp et "reklame ja takk"-klistremerke på sin postkasse?

Forslag til vedtak:
1. Drammen kommune vil anmode partiene på Stortinget om at de i forbindelse med høstens behandling av Regjerings forslag til ny markedsføringslov, foreslår en lovendring som medfører en speilvending av dagens reservasjonsordning mot uadressert reklame.

2. Dersom ny markedsføringslov ikke endres av Stortinget, vil Drammen kommune søke regjeringen om å få bli en forsøkskommune for speilvending av dagens reservasjonsordning mot uadressert reklame.

3. Uavhengig av hva Storting og regjering måtte bestemme, skal alle innbyggerne i Drammen kommune få tilsendt “Nei takk”-klistremerker.

Les oppslaget – Reklame? Ja takk! i DrammensTidende.

Asgeir Osnes

Foto: Asgeir Osnes

Asgeir Osnes
Gruppeleder Drammen Venstre
Nestleder komité for byutvikling og kultur
93 42 92 92

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**