Stemmerett for 16-åringer

Sagene Venstre har fremmet et forslag til Bydelsutvalget der vi ber Sagene søke om å bli forsøksbydel med stemmerett for 16-åringer ved neste kommunevalg. Forslaget støttes av ungdommen selv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


“Vi mener at Sagene egner seg veldig godt. Det er en urban og tettbebygget bydel, med litt av øst og litt av vest. Bydelen er representativ for Oslo by i et slikt forsøk,” sier Guro Fresvik som er leder i Sagene Venstre og BU-medlem.

Sagene har tidligere vært forsøksbydel for direktevalgt til Bydelsutvalget i tre kommunevalg før Bystyret endelig innført det som byomfattende ordning fra forrige valg. Bydelen vår bør med andre ord verken fremmed for eller redd for å påta seg en slik utfordring. Sagene har de siste 8 årene beveget seg fra å være en seniorbydel til å bli en familie- og ungdomsbydel, og det er få steder i Oslo som vil egnet seg bedre til en forsøksordning enn oss.

Sagene Venstre er derimot bekymret for at konservative krefter, spesielt Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, vil stå i veien for et progressivt vedtak kommende BU-møte 19. juni.

“Det er synd å se at de gangene FrP og AP står på samme side er det som oftest for å hindre nytenking og progressive ideer. Vi håper likevel de konservative partiene ser at alt vi ber om er en prøveordning for å få forskning og tall på bordet, og ikke at vi sier ‘vi må ha stemmerett for 16-åringer nå’,” uttaler Inge Carlén, BU-medlem for Sagene Venstre.

Les ellers mer om saken i Østkantavisa på nett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**